Privatlivspolitik for Dronninglund Idrætsforenings Badmintonafdeling
 
Vores privatlivspolitik forklare hvordan vi gemmer, anvender og sletter personlige informationer over vores medlemmer, trænere og øvrige personer

Dataansvarlig

I Dronninglund Idrætsforenings Badmintonafdeling er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:
 
Dronninglund Idrætsforenings Badmintonafdeling
CVR-nummer 3443 9451
Lindenovsvej 111
9330 Dronninglund
difbadminton@gmail.com
Telefonnummer 21627216

 

Brug af personoplysninger

 
Foreningen registrere alle medlemmer i et digitalt medlemsregister
Data anvendes i forbindelse med den årlige indberetning af medlemstal til kommunen
Data anvendes når vi skal i kontakt med vores medlemmer f.eks. i forbindelse med arrangementer, kontingent og generalforsamlinger.
 
Foreningen registrere oplysninger om træner blandt andet for at kunne udbetale løn.
Foreningen lægger en oversigt over trænere og bestyrelsesmedlemmer ud på foreningens hjemmeside. Heraf fremgår bopæl, telefonnummer og e-mail adresse.
 
 

Kategorier af personoplysninger


Vi indsamler følgende oplysninger
 
For medlemmer, trænere og bestyrelsesmedlemmer registreres almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mail adresse
 
For trænere og bestyrelsesmedlemmer registreres CPR-nummer. CPR-nummer er nødvendig for at kunne udbetale løn og indhente børneattester.

 

Kilder

 
Foreningen modtager oplysninger fra myndighederne ved indhentning af børneattester.
 
 

Behandlingsgrundlag


Persondata opbevares på vores digitale database (Conventus). Bestyrelsen har som de eneste adgang til disse data. Medlemslister kan bliver udprintet og anvendt af træner for at foreningen kan sikre sig, at deltagerne i badmintontræningen er medlemmer af foreningen og for at kunne udsende information om stævner og øvrige arrangementer. Foreningen kan offentliggøre lister over deltagere i forbindelse med konkurrencer og stævner, som foreningen arrangere.

 

Videregivelse af dine personoplysninger


Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
 
For medlemmer vil foreningen udveksle oplysninger i forbindelse med stævner med den turnerings eller stævneansvarlige organisation og landsdelsforeningen.
 
For trænere vil foreningen desuden udveksle oplysninger med offentlige myndigheder i forbindelse med indhentning af børneattester. Børneattester med anmærkninger videregives til hovedorganisationen.

 

Opbevaring af dine personoplysninger


For medlemmer og bestyrelsesmedlemmer opbevares personoplysninger i op til 5 år fra medlemsskabets afslutning.
For trænere opbevares personoplysninger i op til 5 år efter stillingen fratrædes
 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:
 
Oplysninger opbevares i vores databehandlingssystem (Conventus) og vil kun kunne ses af foreningens bestyrelsesmedlemmer.
 
 
 

Dine rettigheder


Du har følgende rettigheder:
·       Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
·       Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
·       Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
·       Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du kontakte forenings formand eller en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer
·       Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
·       Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte forenings formand eller den øvrige bestyrelse telefonisk, elektronisk (e-mail) eller post. Kontaktoplysninger for bestyrelsen fremgår af foreningens hjemmeside (difbadminton.dk)
 
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
 
Sidst opdateret: 7 april 2018
 
DIF badminton | Rørholtvej 18, 9330 Dronninglund - tlf 21627216 | difbadminton@gmail.com | CVR 34439451